kodosa,
maatschappelijk betrokken

Maatschappelijke betrokkenheid.

Kodosa is Maatschappelijk betrokken, vandaar dat het maken van zo veel mogelijk Bewuste en Duurzame Keuzes voor ons belangrijk is.
Daarbij steunen wij structureel goede doelen.

* Met de oprichting van Kodosa was er direct een duidelijke visie: Goede Doelen steunen!
Van de omzet gaat een vast percentage als donatie naar 3 goede doelen.
* Wij maken gebruik van milieuvriendelijke verpakkingen en wanneer nodig biologisch afbreekbaar opvulmateriaal.
(Deze kopen wij bewust bij RAJA, zo steunen we daarmee ook het Actieprogramma Vrouwen en Milieu)
* Printpapier Eco-Logical met Ecolabel. Daarmee wordt bijgedragen aan behoud van het milieu en de zo belangrijke biodiversiteit.
* Voor het invoeren van onze producten maakt Kodosa bewust gebruik van treinvracht, ook wel spoorwegvracht.
(Dat is de minst milieubelastende transportmethode.)
* Het pand waar vanuit wij werken is voorzien van zonnepanelen.
* Verkoop van de B-keuze A-kwaliteit Platte Raamkruk.
(Vanuit onze gedachte: voor duurzaam en tegen verspilling!)

Maatschappelijke betrokkenheid is essentieel in iedere maatschappij.
Zodat ook volgende generaties een toekomst hebben in een fijne samenleving.

Maar waar staat ‘maatschappelijk betrokken’ eigenlijk voor? Er wordt simpelweg mee bedoeld dat er een positieve verbondenheid is met de samenleving.

7 voorbeelden

• Waarden en normen erkennen/hanteren
• Solidariteit (gevoel van verbondenheid met hulpbehoevenden)
• Respect/ Verdraagzaamheid naar anderen en omgeving
• Politiek geïnteresseerd/ actief
• Vrijwilligerswerk
• Donateur zijn/ goede doelen steunen
• Spaarzaamheid /Duurzaamheid

Actief en passief maatschappelijk betrokken zijn.

Tegenwoordig hebben veel mensen/gezinnen een druk bezette agenda, maar ook dan kan je prima maatschappelijk betrokken ‘bezig’ zijn.
Het volgende artikel (op een boeiende website!) geeft praktisch en duidelijk voorbeelden van hoe eenvoudig het is om maatschappelijke betrokkenheid vorm te geven. [Het kan wel…]

Maatschappelijke betrokkenheid in de maatschappij.

Om de 9 jaar wordt er een Groot Europees Sociologisch Onderzoek gedaan. Volgens het onderzoek van 2012 blijken Nederlanders nog behoorlijk solidair en maatschappelijk betrokken te zijn.
Het lijkt er op dat dat bij het volgende onderzoek zal zijn toegenomen.
Burgers blijken sociaal en maatschappelijk steeds kritischer.
Binnen gemeenten en bij ondernemingen wordt steeds nauwlettender gekeken naar de maatschappelijke bijdrage.

Ook jongeren blijken kritischer dan voorheen, en dat neemt zelfs toe. In een artikel van het Sociologie Magazine wordt onder andere het volgende geschreven: “Het uit zich ook in de groeiende maatschappelijke betrokkenheid van jongeren, van wie juist werd gedacht dat ze zich niet meer verantwoordelijk voelen voor de samenleving: zij zijn vaker donateur, doen meer vrijwilligerswerk en tonen zich vaker politiek actief dan voorheen.”
[Het hele artikel]

Met de uitspraak “De jeugd heeft de toekomst” in gedachte, is dat een fijn toekomstbeeld!